DOĞAL AFETLER VE EKONOMİK ETKİLERİ
Musa Ceylan

Musa Ceylan

DOĞAL AFETLER VE EKONOMİK ETKİLERİ

11 Ağustos 2021 - 13:17


   Doğal afet demek; "Günlük yaşamda doğal olarak  karşılaşılan,hayatın doğal akışı içerisinde rastlanılan olaylar" demek değildir.Doğal afetler " Doğal olarak olmak zorunda olan olaylar" da değildir.
   Doğal afet insanın doğa ile ilişkileri içerisinde karşılaştığı, doğadan kaynaklı afetler anlamındadır.Bu afetlerin çoğu insanın doğaya müdahalesi sonucu ortaya çıkmaktadır.
  Bir çoğu öngörülebilir olaylardır ve alınacak tedbirlerle zararları minimize edilebilir olaylardır.
    Can ve mal kaybına neden olan, insanlar tarafından engellenemeyen ve kısa zaman içinde meydana gelen olaylara doğal afet denir. Ansızın gerçekleşebileceği gibi önlem alınmadığı için ortaya çıkan doğa olayının sonucudur. Sermaye stokunu ve verimini azaltarak GSYİH’nin, tüketimin ve servetin azalmasına neden olmaktadır.Önlem alınmadığı zamanlarda ciddi maddi hasarlara neden olabilir.
Jeolojik ve meteorolojik nedenli olarak ikiye ayrılan doğal afetlerden deprem, volkanik püskürme, heyelan vb jeolojik kökenlilere örnek verilirken; şiddetli yağış, sel, taşkın, don olayı, orman yangınları, çığ, kuvvetli rüzgar meteorolojik nedenlerle ortaya çıkan doğal afetlerdendir.
Doğal afetlerin oluşumunda en büyük etki insanoğluna aittir. Öyle ki fiziki yönden baraj, yol, köprü, tünel vb gibi yapılarla; bitki örtüsü yönünden ise arazilerin yanlış kullanılması, sanayinin gelişmesiyle ortaya çıkan kirli hava, kirli su ve çeşitli katı atıklarla doğanın, dünyanın dengesi bozulmuştur.
       Diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de sahip olunan ekonomik ve beşeri kaynakların yetersizliği doğal afetler için gerekli hazırlıkların yapılmasını engellemektedir.  Bu yüzden yaşanan doğal afetler gelişmiş ülkelere göre daha büyük ekonomik ve beşeri kayıplara neden olmaktadır.
     Doğal afetler sonucunda oluşan genel etkiler: can kaybı, eğitim, sağlık, konut faaliyetlerindeki aksamalar, işsizlikteki artış, elektrik, su, ulaşım, iletişim gibi temel hizmetlere ulaşılamaması, tarım ve endüstriyel ürünlerdeki hammadde ve yiyecek kıtlığı,yeniden yapılanmada kamu faaliyetlerinin artışından dolayı istihdamın değişmesi, ihracattaki azalış, ithalattaki artış ve sonuç olarak kamu maliyesindeki açık olarak sınıflandırılabilir.
        Bu genel makro ekonomik etkilerin yanı sıra, afetin yaşandığı bölge üzerinde mikro ekonomik etkileri de olacaktır.
         Bir çoğu önlenebilir nitelikte olan doğal afetler için, önleyici çalışmaların maliyeti, afetin sonucunda katlanılacak maliyetten daha düşüktür.
        Afetle mücadele yerel yönetimlerin boyutunu hatta ülke boyutunu aşan küresel çalışmalar gerektirmektedir.Bu anlamda uluslararası işbirliği şarttır.
 

Bu yazı 120 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum