SAĞLIKTA İNSANGÜCÜ PLANLAMASI
Dr. Serhat Özsoy

Dr. Serhat Özsoy

SAĞLIKTA İNSANGÜCÜ PLANLAMASI

11 Mayıs 2021 - 16:26


Sağlık Bakanlığı ve YÖK 2008 Türkiye’de Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsangücü Raporu’nda; “Sağlık insangücü planlaması, topluma bugün sunulan ve gelecekte sunulacak sağlık hizmetlerini gerçekleştirmek üzere sağlık çalışanlarının yeterli nicelikte, yüksek nitelikte, düzgün bir dağılımla, yerinde bir zamanlama ile ve doğru bir şekilde istihdam edilmesidir” denmektedir. Ancak uygulamada diğer tüm mesleklerde olduğu gibi dişhekimliğinde de bu kriterlere göre planlama yapılmadığı görülmektedir.
İnsangücü planlaması; ülkelerin kaynaklarını verimli kullanmak adına en çok önem verdikleri konulardan başında gelmektedir. Dişhekimliği lisans eğitimi en maliyetli eğitimler arasında yer almaktadır. Bu anlamda dişhekimliği eğitiminde insangücü planlamasının daha da önem kazandığı bir gerçektir.
Ülkemizde; gelişmiş ülkelere göre tüm yaş gruplarında yaygın olan diş ve diş eti hastalıklarının dişhekimlerinin sayısının artırılması ile çözümü mümkün olmayacaktır. Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerine öncelik veren, insangücü planlamasını; ihtiyaç, talep ve nüfus kriterlerine göre belirleyen Ulusal sağlık politikaları oluşturulmadan, diş ve diş eti hastalıklarının çağdaş ülke seviyelerine getirilmesi mümkün değildir.
Son 10 yıldır dişhekimliği eğitimi alanında insangücü planlaması ilkeleriyle bağdaşmayacak şekilde birbiri ardına dişhekimliği fakültesi açılmış, öğrenci kontenjanlarında kaygı verici artışlar yaşanmıştır. 
2002 yılında 19 olan dişhekimliği fakültesi sayısı bugün 101'e çıkmıştır. 2012 yılı itibarıyla kontenjanlar her türlü uyarı ve bilgilendirmemize rağmen arttırılmaya devam etmiş ve 7442 olmuştur. Mevcut halde fakültelerde okuyan öğrenci sayısı ise 29.000'e yaklaşmıştır. Ülkemizdeki dişhekimi sayısının hali hazırda 37.000 olduğu düşünüldüğünde mesleki enflasyonun yaratacağı ortamı öngörememek mümkün değildir.Bu durum sürdürülemez bir noktaya gelmiştir. Önlem alınmazsa gelecek 10 yıl içinde işsiz sağlık meslek çalışanlarının, mesleğin dışında başka alanlarda çalışması kaçınılmaz olacaktır. 
Yeterli öğretim elemanı olmadan, müfredatları güncellikten uzak, laboratuvarları ve klinikleri yetersiz, kütüphaneleri fakir ve en önemlisi üniversite geleneğinden yoksun, niteliksiz fakültelerde ve arttırılan kontenjanlarla yeterli eğitim alamadan mezun olmuş meslektaşlarımızla toplumun sağlık kriterlerinin düzeltilemeyeceği aşikardır. 
Sonuç olarak;
Sağlık insan gücü stratejik planlamaları Sağlık Meslek örgütleriyle birlikte ivedilikle yapılmalı,
Hiçbir hazırlık yapılmadan, plansızca siyasi rant için açılan teknik alt yapısı yetersiz fakülteler bir an önce kapatılmalıdır.Var olan fakülte kontenjanları azaltılmalıdır. Öğretim üyesi eksikliği tamamlanmadan fakülteler açılmamalıdır.Fakülte müfredatları evrensel standartlarda, laboratuvarları, klinikleri, kütüphaneleri ise taleplere yanıt verecek yeterlilikte olmalıdır.
 

Bu yazı 433 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum